GazeteZ

Gıda sektörüne ilişkin uzun zamandır beklenen kararlar ardı ardına alınıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan perakende işletmelerin işlemlerine tek kapı imkanı geliyor ve ayrıca toptancı halleri modernize ediliyor.

Açılış ve kapanış tek adresten olacak

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin tek merkeze yapılmasını ve bu merkezden sonuçlandırılmasını sağlayacak Perakende Bilgi Sistemi’nin (PERBİS) yazılımı hazırlandı.

Gıdanın etkisi gittikçe artıyor

2021 yılında Türkiye’de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yüzde 11,4 büyürken toptan ve perakende ticaret yüzde 20,5 büyüme gösterdi. Bu dönemde, toptan ve perakende ticaretin GSYH içindeki payı yüzde 13,7 oldu.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde toptan ve perakende ticaret hizmetlerinde kurulan ve kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin toplam içindeki payı sırasıyla yüzde 39,6 ve yüzde 43,8 olarak kayıtlara geçti.

Kanunlarda değişiklik yapılacak

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Sebze ve Meyve Ticareti ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor.
e-Ticarette ürün güvenliği denetimlerinin yapılabilmesi amacıyla Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’nin hazırlık çalışmaları yürütülüyor.

Bağımsız denetim kurulu kurulacak

Farklı idareler üzerinden işleyen yapının toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumunun kurulmasını öngören mevzuat çalışmaları da devam ediyor.

Toptancı halleri modernize edilecek

Programa göre, kalite odaklı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla Türkiye’nin, ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği ve korunduğu önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi temel amaç olarak belirlendi.
Bu kapsamda, toptan ticareti geliştirmeyi teminen toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonunu sağlamak üzere mevzuat çalışmaları tamamlanacak.
Bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

Tüketici için memnuniyet endeksi

AA’nın haberine göre, Tüketicilere yönelik Hizmet Memnuniyet Endeksi oluşturulacak. Belirlenecek üniversite ve araştırma kuruluşları tarafından Türkiye genelinde her yıl yapılacak araştırmayla Memnuniyet Endeksi oluşturulacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir