GazeteZ

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve 72 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.

Motorlu araç ticareti mükellefleri

Teklif ile motorlu araç ticareti mükelleflerinden vergi ödenmesini teminen 30 milyon TL’ye kadar teminat alınabilecek. Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi halinde işlemler kesinleşmiş kabul edilecek.

Kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde tebliği dahil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih itibarıyla kesinleşmiş kabul edilecek.

Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerin yüzde 3’ü, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının diğer idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının en az yüzde 3’ü oranında bütçelerinde pay ayrılacak.

Cemevi yeri imar mevzuatı

İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlarla tahsis edilemeyecek.

Kamu ihale uzman yardımcılığına atanacaklarda, atama sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.
Kamu İhale Kurul kararı gereğince mücbir sebepler veya yükleniciden kaynaklanan kusur nedeniyle idarece feshedilen sözleşmeler nedeniyle iade edilen bedelin uygulanmasında ortaya çıkan faiz ve yargılama giderlerinin on binde 5’i yükleniciden tahsil edilecek.


Katılımcı belgesi alan kurumlar

İHA’nın haberine göre, katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) bölgesinde faaliyette bulunan kurumların özellikle bu faaliyet çerçevesinde yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye alınmaksızın yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde 50’si kurum kazancından indirilecek.

Teklif ayrıca iş kazası sonucu ölen madencilerin prim borçlarının silinmesine ilişkin hükümler içeriyor.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir